ΜήναςΙούνιος 2019

ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (μέρος Β’)

«Όταν ένα βλαστάρι μεταφυτεύεται από ένα μέρος σε κάποιο άλλο, η μεταφύτευση μπορεί να είναι κίνητρο ή σοκ. Ο προσεχτικός κηπουρός ψάχνει να περιορίσει στο ελάχιστο το σοκ έτσι ώστε το φυτό να επανεγκατασταθεί όσο γίνεται ευκολότερα».

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ (μέρος Α’)

Τόσο το Νηπιαγωγείο όσο και το Δημοτικό, αντιπροσωπεύουν σημαντικά ορόσημα όχι μόνο για την ανάπτυξη του παιδιού αλλά και για τη σχέση μεταξύ αυτού και του γονέα. Το πέρασμα στην τάξη ενός σχολείου, προϋποθέτει την ψυχική δυνατότητα, τόσο του παιδιού να αποχωριστεί τους γονείς όσο και των ίδιων των γονέων να αποχωριστούν το παιδί τους.

Συνεχίστε την ανάγνωση